🔺نامه ظریف و زنگنه به رییس‌جمهور؛ الحاق به توافقنامه پاریس تسریع شود

🔹وزیر خارجه و وزیر نفت در دو نامه جداگانه به رییس جمهور، درخواست کرده اند تا الحاق ایران به توافقنامه پاریس مجددا در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفته و تایید شود
🔹به گفته ظریف، ملحق نشدن ایران به این توافقنامه می تواند موجب باز شدن پرونده ای علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل شود/ انتخاب

@Akharinkhabar