🔺استاندار کرمانشاه: سلفی‌بگیران زلزله به وعده‌های خود عمل نکردند

🔹بازوند با انتقاد از برخی وعده های داده شده مبنی بر کمک به زلزله زدگان که محقق نشده، گفت: در این زلزله سلفی بگیرهایی آمدند و قول و قرارهایی برای کمک به زلزله زده گان دادند، ولی دیگر خبری از آن ها نشد/ ایسنا

@Akharinkhabar