🔺شکوری راد، دبیرکل حزب اتحاد ملت اسلامی: بعد از ناکارآمدی دولت و روی کار آمدن ترامپ اصلاح طلبی را زیر سوال بردند

🔹راهی جز اصلاح طلبی در پیش روی جامعه برای برون رفت از شرایط کنونی وجود ندارد
🔹این خیال خام که ملت با تحریم ها به انقلاب پشت می کنند هرگز تحقق نخواهد یافت/ اصلاحات پرس

@Akharinkhabar