🔺اولین واکنش به تصویب قطعنامه حقوق بشری ضدایران

🔹سخنگوی وزارت امور خارجه: استفاده ابزاری از حقوق بشر، قطعنامه‌های حقوق بشری و سازوکارهای بین‌المللی توسط برخی کشورهای غربی و رژیم اشغالگر و کودک کش صهیونیستی و برخی رژیم‌های مرتجع منطقه قویا محکوم و مردود است

@Akharinkhabar