🔺رئیس پلیس راه گلستان دلایل تصادف خودروی نوربخش را اعلام کرد:

🔹عدم رعایت حق تقدم راننده سواری/ عدم توجه کافی به جلو راننده تریلی/ قصور مسوولان راه برای احداث دوربرگردان ایمن

@Akharinkhabar