🔺روزنامه فرهیختگان: واگذاری زمین‌های «ده ونک» که ۹۰ خانه هم در آن قرار دارد، با درخواست زهرا رهنورد از محمدرضا عارف و موافقت آن انجام شد

🔹در زمانی که ساکنان خانه‌ها اطلاعی از جریان واگذاری نداشتند، تمام محدوده به دانشگاه الزهرا واگذار می‌شود!
🔹وزیر اسبق راه درنامه‌ای به عارف که اخیرا منتشر شده است مدعی شده: واگذاری ملک کارخانه ونک به دانشگاه الزهرا اشتباها کل پلاک ثبتی واگذار شده است!

@Akharinkhabar