کانال آخرین خبر
کانال آخرین خبر

🔺تاجیک: افکار عمومی جامعه ما میان دولت و جریان اصلاح طلبی چندان تفکیکی قائل نمی شود

محمدرضا تاجیک، تئوریسین جریان اصلاحات در گفتگو با الف:
🔹جریان اصلاح طلبی باید پاسخگوی ناکارآمدی دولت کنونی باشد. جریان اصلاح طلبی یک مکتب و رویکرد انتقادی است و نقد عامل حیات و بالندگی جریان اصلاح طلبی است. باید درهای گفتمان خود را به روی نقد بگشاییم.
🔹برخی از دوستان به نام نامی عقلانیت سیاسی جریان اصلاح طلبی را در پای نیروهای دیگری که اصالتا اصلاح طلب نبودند، ذبح کردند.
🔹معتقدم جریانهای اصلاح طلبی و اصولگرایی برای اینکه خود را نجات دهند، باید پوست اندازی کنند در غیر این صورت به حاشیه رانده خواهند شد.
🔹برخی از دوستان اصولگرا از نواصولگرایی پرده برداری کردند؛ جریان اصلاح طلبی هم نیاز به نو شدن دارد.
🔹برخی مانع از آن شد که نیروهای جوان با طراوت با فکر جدید بتوانند مجالی برای آبیاری نهال اصلاح طلبی بیابند.
🔹شبه اصلاح طلبانی هستند که از اصلاح طلبی یک برج بابل ساختند برای اینکه از او بالا بروند و به عرش قدرت برسند.
@Akharinkhabar