کانال آخرین خبر
کانال آخرین خبر

♦️توضیحات اژه‌ای درباره ضوابط پرداخت مهریه/ زندانیان مهریه آزاد می‌شوند

سخنگوی قوه قضاییه(7):
🔹اگر کسی به پرداخت مال مانند مهریه محکوم شود و قادر به پرداخت پول آن نباشد به زندان محکوم می شود که با ارسال درخواست اعسار از زندان خارج می شود
🔹اگر شک داشته باشیم فردی دارایی دارد و درخواست اعسار کند به زندان نمی رود و پرداخت مهریه اقساطی می شود
🔹اگر فردی به پرداخت یک سکه ملزم شده باشد و با گران شدن قیمت سکه توانایی پرداخت همان یک سکه را هم نداشته و قاضی نیز درخواست بازداشت او را صادر کرده باشد، طبق دستور رییس قوه قضاییه باید این فرد آزاد و پرداخت سکه برایش قسط بندی شود و هر سه ماه یک بار یک سکه پرداخت کند

@Akharinkhabar