🔺غلامحسین کرباسچی شهردار اسبق تهران:

🔹آخوندی پنج سال در مذمت طرح مسکن مهر صحبت کرد حالا ‌آقای رئیس جمهور در مجلس بحث ساخت منزل برای خانه اولی‌ها را با مسکن ارزان مطرح می‌کند
🔹این همان موضوع مسکن مهر است پس چرا آن موقع در مورد مسکن مهر برخورد حذفی داشتید؟/ انتخاب

@Akharinkhabar