♦️سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری 1 : شورای نگهبان نسبت به لایحه CFT یازده ایراد اصلی گرفته است

🔹ایرادهای اصلی شورای نگهبان به کنوانسیون CFT یازده مورد است
🔹ایرادهای مربوط به بندهای اول و دوم در بندهای دیگر تکرار شده است. یعنی یازده مورد دیگر ایرادهایی است که مبنی بر این یازده مورد ایراد گرفته شده است
🔹اگر مجلس یازده مورد ایراد را برطرف کند خود به خود یازده ایراد دیگر برطرف خواهد شد
🔹علت تاخیر اعلام نظر شورای نگهبان در رابطه با CFT این بود که مجمع تشخیص مصلحت نظرات را برای ما ارسال نکرده بود و دوشنبه زمان ما برای اعلام نظر تمام شده بودما باید نظر خود را اعلام می‌کردیم
🔹این در حالی است که نظر مجمع تشخیص مصلحت در 13 آبان ماه اعلام شد

🔸نصب اپ آخرین خبر👇
http://akhr.ir/NChX