🔺تصویری از بلیت دیدار فردای پرسپولیس - کاشیما آنتلرز

@akharinkhabar