🔺گاتفرید برنتلی، مدیرعامل شرکت سوئیفت بلژیک:

🔹فردا و پس فردا دسترسی چند بانک ایرانی به سوئیف قطع می‌شود /فارس

@akharinkhabar