🔺تایید معافیت عراق از تحریم خرید برق ایران

🔹وزارت امور خارجه آمریکا رسما معافیت عراق از تحریم های یکجانبه واشنگتن در زمینه خرید برق از جمهوری اسلامی ایران را تایید کرد/ایرنا

@akharinkhabar