🏆 پروین جام قهرمانی را روی سکو می‌گذارد

⚽️ علی پروین از سوی باشگاه پرسپولیس به کمیته برگزاری مسابقات معرفی شد تا جام قهرمانی مسابقات را به داخل زمین برده و به روی جایگاه ویژه منتقل کند/ فارس

@Akharinkhabar