📸 توئیت نوبخت درباره دروغ جدید پمپئو

@Akharinkhabar