🕌 نصیرالملک، مسجدی که در آن گنبدی به چشم نمی‌خورد! و به خاطر شیشه های رنگارنگ و کاشی کاری زیبایش به مسجد صورتی معروف است.

🔹بهترین زمان برای بازدید از این بنای زیبای واقع در شیراز، قبل از ساعت نه صبح است که بتوانید بازی نور و رنگ را به خوبی تماشا کنید.

🔹‌دیدنی هایی ناب از ایران زیبا را در تریپ رو ببینید و تجربیات سفرهای خود را در آن به اشتراک بگذارید.

🆔 www.instagram.com/triprow