🔺«کریستین فن هِیست»، خلبان هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ تصاویر زیبایی از سطح کره زمین که از کابینش گرفته را منتشر کرد. یکی از این تصاویر بر فراز ⁧ ایران شکار شده است.

@Akharinkhabar