🔺هلدینگ ژاپنی آماده بارگیری نفت ایران می‌شود

🔹با اعطای معافیت از تحریم ایران به ژاپن، شرکت هلدینگ ژاپنی "جی‌اکس‌تی‌جی" می‌گوید آماده می‌شود تا برای بارگیری نفت خام ایران در ماه دسامبر اقدام کند

@Akharinkhabar