🔺جمع‌آوری زباله‌های ورزشگاه توسط هواداران ایرانی در پایان بازی رفت فینال آسیا در کاشیما

🔸نصب اپ آخرین خبر👇
http://akhr.ir/NChX