🔺واکنش رشیدپور به باخت پرسپولیس

🔹نصب اپ آخرین خبر👇
http://akhr.ir/NChX