🔺وقتی گوشی همراه در مدارس مناطق محروم نقش تلویزیون را ایفا می‌کند!

🔹نصب اپ آخرین خبر👇
http://akhr.ir/NChX