اقامت کانادا 🇨🇦

از طریق تحصیل فرزندان ۶ تا ۱۸ سال،
(تکمیل ظرفیت تا یک هفته)

برای اطلاعات بیشتر کانال زیر را مطالعه کنید و در صورت کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:

🆔️ @thevaciran
📳 02175038979