📺 فیلم‌های سینمایی تلویزیون امروز

🔹فیلم سینمایی «تاجر دوره گرد»، ساعت ۱۰ از شبکه افق
🔸فیلم سینمایی «جویندگان گنج»، ساعت ۱۱ از شبکه نمایش
🔹فیلم سینمایی «ملکه»، ساعت ۱۳ از شبکه نمایش
🔸فیلم سینمایی «قلعه»، ساعت۱۳:۳۰ از شبکه پنج
🔹فیلم سینمایی «موج»، ساعت ۱۴:۱۵ از شبکه سه
🔸فیلم سینمایی «جنگل بان جوان»، ساعت ۱۵ از شبکه نمایش
🔹فیلم سینمایی «سگ را بجنبان»، ساعت ۱۶ از شبکه یک
🔸فیلم سینمایی «درد زیبا»، ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه دو
🔹فیلم سینمایی «شب»، ساعت۱۸:۳۰ از شبکه افق
🔸فیلم سینمایی «آخرین فرصت»، ساعت ۱۹:۲۰ از شبکه سه
🔹فیلم سینمایی «دبلیو»، ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار
🔹فیلم سینمایی «محافظ»، ساعت ۲۳ از شبکه نمایش
@akharinkhabar