🔺رضا لایق و حمید بنی تمیم، دبیر و نایب رئیس فدراسیون کشتی هم، بعد از خادم استعفا دادند

🔹تحولات اخیر، پس از کسب نتایج ضعیف تیم ملی در مسابقات جهانی رخ داده است

@Akharinkhabar