🔺روحانی: صادرکنندگانی که ارز را تا ۳ ماه نیاورند قاچاقچی هستند

🔹رئیس جمهور با ابلاغ مصوبات برگشت ارز حاصل از صادرات، بار دیگر تاکید کرد که هر صادرکننده‌ای ارز حاصل از صادرات خود را ظرف سه ماه به کشور نیاورد، قاچاقچی محسوب می‌شود/ الف

@Akharinkhabar