🔺ایرانِ بعد از ترامپ با قبل از ترامپ تفاوتی ندارد

قاسمی،‌ سخنگوی وزارت خارجه:
🔹مشاوران ترامپ اطلاعات غلط به او می‌دهند /ایسنا
@akharinkhabar