برای پیاده‌روی اربعین، بهتون یه اپلیکیشن معرفی می‌کنم تا کمترین هزینه رو برای مکالماتتون پرداخت کنین.
فقط با داشتن اینترنت در عراق، با تمام مشترکین ثابت و همراه ایران تماس بگیرین؛ دریافت تماس هم بدون هزینه ممکنه.
اطلاعات بیشتر و نصب در:
www.rightel.ir/fa/Riphone