🔺دستگیری رئیس یکی از بانک‌های شیراز به جرم برداشت 38 میلیارد ریال از حساب یک شهروند

🔹رئیس یکی از بانک‌های شیراز که با سوء استفاده از موقعیت شغلی خود، بیش از ۳۸ میلیارد ریال اختلاس کرده بود، دستگیر شد

@Akharinkhabar