🔺سوقصد به جان اوباما و کلینتون/ ارسال بسته های انفجاری به نشانی کلینتون و اوباما در نیویورک و واشنگتن

🔹کاخ سفید تلاش برای حمله به اوباما و کلینتون را محکوم کرد/ فارس

@Akharinkhabar