🔺کاهش شدید درآمد رنو به علت توقف فروش در ایران

🔹بلومبرگ گزارش داد کاهش درآمد بیش از انتظار شرکت رنو در سه ماهه سوم ۲۰۱۸، ناشی از بحران در بازارهای نوظهور و کاهش روابط تجاری با ایران و همچنین سقوط ارزش ارز چندین بازار کلیدی این شرکت بوده است

🔸نصب اپ آخرین خبر👇
http://akhr.ir/NChX