برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری و تامین مالی در حوزه حمل و نقل ریلی

معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل راه‌آهن، از برگزاری همایشی با عنوان "همایش فرصت های سرمایه گذاری و تامین مالی در حوزه حمل و نقل ریلی" در ۲۱ آبان ماه سال جاری خبر داد.
نورالله بیرانوند با بیان اینکه تعریف اکو سیستم مالی و سرمایه گذاری بخشی از اهداف ماست، تصریح کرد: با برگزاری این رویداد در نظر داریم زمینه ای مهیا کنیم تا ارایه کنندگان خدمات مالی و تامین کنندگان و همچنین سرمایه گذارانی که مایل به سرمایه گذاری هستند یکدیگر را پیدا کنند.
@Akharinkhabar