🔺ترامپ بار دیگر با متهم کردن روسیه به نقض پیمان منع موشک های هسته ای میان برد، بار دیگر تأکید کرد که از این معاهده خارج می شود
🔹او درباره عدم پایبندی ادعایی روسیه به این معاهده گفت: این بازی ها را نمی توان روی من پیاده کرد

@Akharinkhabar