مطهری: به نظر من قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان شامل شهرداران نمی‌شود
@akharinkhabar