🔺مکرون سفرهای سیاسی به عربستان را تعلیق کرد

🔹رئیس جمهوری فرانسه گفت که تا روشن شدن وضعیت پرونده خاشقچی، سفرهای سیاسی به عربستان از جمله سفر وزیر اقتصادش به کنفرانس داووس صحرا را تعلیق کرده است./ایرنا
@akharinkhabar