🔺نظامیان سعودی در دو روز گذشته با خودروهای زرهی و تسلیحات سنگین به منطقه شیعه نشین «قطیف» حمله کرده و ده ها خانه را هدف قرار داده اند
@akharinkhabar