🔺"سعید حجاریان" : روحانی در کابینه دوم خود نیازمند شمشیر و سپر است

🔹از یک سو باید حملات داخلی و خارجی را دفع کند و از سوی دیگر باید چتر خود را بر سر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بگسترد
🔹معضل روحانی رتق‌و‌فتق چنین دوگانه‌ای است و من ترس آن روزی را دارم که روحانی در سال 1400 بگوید در این چهار سال یک دستم به شمشیر بند بود و دست دیگرم به سپر و شما توقع داشتید با دندان جنگ کنم!/ هفته نامه صدا

🔸نصب اپ آخرین خبر👇
http://akharinkhabar.ir/app/