♦️رئیس جمهور در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها:

🔹علت موفقیت هایمان در دولت یازدهم امید مردم به آینده بود

🔹در سال 92 هنوز دولت را شروع نکرده بودیم که به محض انتخاب بازار آرام شد و قیمت دلار آمد پایین آمد در حالی که ما کاری نکرده بودیم

🔹فردا با برخی اقتصاددان هایی که نامه سرگشاده نوشتند دیدار می کنم و برخی حرف هایم را به آنان خواهم زد

🔹 دانشگاه‌ها باید نقاد و پرسشگر باشند، اما این نقدها باید با اطلاعات کافی باشد

🔹امید مردم به آینده باعث شد که در دولت یازدهم پیشرفت کنیم

🔹باید به آینده امیدوار باشیم

🔹ما در جامعه نیاز به امید به فردا داریم

🔹می دانم وضع حقوقی مردم چگونه است

🔸نصب اپ آخرین خبر👇
http://akharinkhabar.ir/app/