🔺از نوابغ علم تخریب هستن ایشون😂😂😂

🔹نصب اپ آخرین خبر👇
http://akharinkhabar.ir/app/