♦️سید حسن نصرالله: اظهارات ترامپ مبنی بر اینکه ایران می‌تواند در عرض ۱۲ دقیقه خاورمیانه را به کنترل خود درآورد، با هر هدفی هم که باشد، "دقیق" است

🔹 این سخنان او نشان از عظمت ایران در چشم ترامپ است
🔹ایرانی که هرگز بر سر ثروت و حاکمیت خود چانه نزد

@akharinkhabar