🔺 اردوغان: به زودی به شرق فرات حمله خواهیم کرد

🔹رئیس جمهور ترکیه در جمع کماندوهای کشورش اعلام کرد: ترکیه صاحب قدیمی‌ترین ارتش منظم و سازمان یافته جهان است/ انتخاب

@Akharinkhabar