🔺روز اربعین در عراق مشخص شد

🔹طبق اعلام دفتر آیت الله سیستانی روز پنجشنبه روز اول صفر در عراق است.
🔹امسال روز اربعین در عراق مثل ایران، ۸ آبان ماه است.

🔸نصب اپ آخرین خبر👇
http://akharinkhabar.ir/app/