🔺معاون اقتصادی رئیس‌جمهور ( نهاوندیان ) : ساز و کار ویژه مالی بین ایران و اروپا نمی‌تواند مورد تحریم آمریکا قرار گیرد

🔹هرگونه نقل و انتقال چه ارزی که ایران تحصیل می‌کند و چه ارزی که ایران می‌خواهند آن را هزینه کند، از طریق این کانال ویژه صورت گرفته و مسیریابی می‌شود
🔹سازوکار ویژه مالی می‌تواند گام موثری در رابطه با حذف ریسک سیاسی در کار اقتصادی با ایران ایفا کند.

@Akharinkhabar