زنان کشورهای در حال توسعه بیش از زنان کشورهای توسعه یافته کار می‌کنند

«کیو آنالتیکز»؛ جهان از دریچه اعداد
keyou.ir