♦️رئیس‌جمهور آمریکا در کنفرانس خبری در مقر سازمان ملل: در سخنرانی مجمع عمومی، به من نخندیدند. با من خندیدند.

🔹اگر من انتخاب نمی‌شدم، جنگ اتفاق می‌افتاد.

🔹شرکت‌ها بایستی انتخاب کنند با ایران باشند یا آمریکا. اهمیتی ندارد سران دنیا درباره ایران چه فکر می‌کنند. ایرانی‌ها نزد من خواهند آمد و توافق خواهند کرد. فکر می‌کنم اینطور می‌شود. شاید هم اینطور نشود.

🔹هیچ کشوری به اندازه ایران تغییر نکرده است. ایرانی‌ها برای مذاکره نزد ما برمی‌گردند.

@Akharinkhabar