🔺دیدار رییس جمهور و دبیرکل سازمان ملل در نیویورک

@Akharinkhabar