تصویری از پیکر بی جان طاها اقدامی، کودکی که در جریان حمله تروریستی اهواز به شهادت رسید

سپاه انتقام خون این شهید را خواهد گرفت

@khouzestan_today