🔺۳ تغییر کابینه بعد از بازگشت رئیس جمهور

«اکبریان» رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
🔹بحث استعفا نیست، بلکه آقای رئیس جمهور قصد تغییراتی در کابینه را دارد و یکی از این تغییرات هم در وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت می‌گیرد.
🔹آقای رئیس جمهور به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که در جای دیگری به آقای شریعتمداری مسئولیت خواهد داد.
🔹در حال حاضر کابینه رئیس جمهور دو وزیر ندارد و آقای شریعتمداری هم قرار است در جای دیگری مشغول فعالیت شود و احتمالا دو وزیر دیگر از کابینه هم تغییر خواهند کرد.
🔹پس از بازگشت رئیس جمهور از نیویورک قرار است برخی از وزرای کابینه تغییر کنند و به زودی تغییرات کابینه مشخص می‌شود و فرد دیگری به عنوان وزیر صنعت به مجلس معرفی خواهد شد.

🔸اپ آخرین خبر👇🏻
yon.ir/AsH1b