🔺انتقاد سفیر ایران از سیاسی کردن موضوع افراد دوتابعیتی

حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در انگلیس:
🔹مقامات ایران مکرر اطمینان داده اند که تابعیت مضاعف به خودی خود جرم یا نقض قانون محسوب نمیشود و کسی به این دلیل مورد پیگرد قرار نمی گیرد
🔹هر روزه صدها ایرانی مقیم انگلیس شامل دارندگان تابعیت مضاعف در امنیت به ایران سفر می کنند. سیاسی کردن سفر ایرانیان به میهن خود محکوم به شکست است

🔸اپ آخرین خبر👇🏻
yon.ir/AsH1b