🔺درخواست امارات برای حضور دولت‌های عربی درمذاکره جدید با ایران

🔹پس از درخواست آمریکا برای مذاکره باایران درباره توان موشکی،وزیر اماراتی گفت کشورهای عربی باید درهر مذاکره جدیدی باشند
@Akharinkhabar