🔺صحبتی از فیلتر اینستاگرام در میان نیست

🔹کاظمی، عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای می‌گوید صحبتی از فیلتر اینستاگرام در این کمیته نشده است/ اعتمادآنلابین

🔸اپ آخرین خبر👇🏻
yon.ir/AsH1b